© 2008 Rotterdamse Sangha

 

wp6e36f49d_0f.jpg

 

Gedachten komen en gaan

 

Als wolken aan de hemel

 

Bewuste aandacht is mijn anker

wp6edf30e4.png
wp0fa63124.png
wpca91c886.png
wp170aa648_0f.jpg
wpf8a06694.png
wp70fe739e.png
wpc5cf93c0.png
wp69c7dff6.png

Als informele organisatie, zoals de sangha tot voor kort functioneerde, is het bijvoorbeeld niet mogelijk een eigen bank- of girorekening te openen of subsidie aan te vragen. Daarom leek het zinvol de status wat formeler te maken al moest daarbij wel rekening worden gehouden met bijkomende kosten. Ook lijkt de continuïteit van de sangha beter te zijn geregeld: het voortbestaan hangt niet van een enkeling af. Eind 2007 zijn twee juristen binnen onze sangha een onderzoek begonnen naar de mogelijkheden voor de sangha om een officiële status te krijgen. Gedacht was bijvoorbeeld aan een Stichting of Vereniging. Uiteindelijk bleek uit dat onderzoek dat een Stichting de voorkeur verdiende onder meer omdat een vereniging procedures van ledenraadpleging kent. Een kerkgenootschap leek ook geen optie omdat velen onze sangha toch niet als een kerk beschouwen. Daarnaast is ook gekeken naar de landelijke stichting Leven in Aandacht en de sangha in Amsterdam, die ook de stichtingsvorm kent.

 

In de oprichtingsakte is onder meer vermeld dat de Stichting ten doel heeft “het bieden van hulp aan een ieder die daar belang in stelt, bij de ontwikkeling van een levenswijze die gebaseerd is op het boeddhisme en met name op het werk en de ideeën van de boeddhistische monnik Thich Nhat Hanh”.

I

 

wpf893c03f.png
wpf5a3b748.png

Eind 2003 is de Rotterdamse Sangha in zijn huidige vorm ontstaan. Een sangha bestaat uit een groep deelnemers die zich verwant voelt en vertrouwd is (geworden) met de meditatie traditie van Thich Nhat Hanh. De sangha kent geen spiritueel leider, verschillende taken worden wisselend door deelnemers op zich genomen. Naast een vaste groep deelnemers bestaat de sangha uit mensen die af en toe de bijeenkomsten bijwonen om zich te oefenen in meditatie of belangstellenden die eens mee willen meedoen. De kracht van de sangha is de mogelijkheid om met elkaar te oefenen met zitmeditatie, loopmeditatie, in aandacht thee drinken, liefdevol luisteren en spreken.

 

 

wp9aa118fb.png
wp38eb1269.png
wpc0ffa7f5.png

Vanaf januari 2008 beschikt de sangha over een eigen bibliotheek. Van deze service kunnen alle deelnemers gebruik maken. Voor meer informatie over welke boeken van Thich Nhat Hanh aanwezig zijn, kunt u mailen naar: bieb@rotterdamsesangha.nl

Tevens zijn er  voor de deelnemers DVD’s en CD’s te leen. Voor meer informatie mail met: multimedia@rotterdamsesangha.nl

 

Het leengeld bedraagt € 0,50 per object.